Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 27 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:58 26/08/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật giáo viên mượn sách đầu năm học lên cổng thông tin

- Tham gia hội nghị phụ huynh đầu năm học 2019-2020

- Thống kê học sinh thiếu sách đầu năm học

- Rà soát lại hồ sơ thư viện chuẩn

- Vệ sinh các tủ sách và lâu chùi kính

Các tin khác