Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:44 28/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2018, từ 27/08/2018 đến 02/09/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Đi kho bạc rút tiền

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Cập nhật phần mềm thư viện trên cổng thông tin

- Tham gia hội nghị phụ huynh đầu năm học 2018-2019

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác