Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:09 29/08/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2017, từ 28/08/2017 đến 03/09/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phát đồng phục cho học sinh khối 6

- Lập danh sách những em chưa nộp các khoản của năm học 2016-2017

- Thu tiền sách anh văn nộp PGD

- Phục vụ bạn đọc

- Họp phụ huynh đầu năm

-Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác