Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:09 29/08/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2017, từ 28/08/2017 đến 03/09/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phát đồng phục cho học sinh khối 6

- Lập danh sách những em chưa nộp các khoản của năm học 2016-2017

- Thu tiền sách anh văn nộp PGD

- Phục vụ bạn đọc

- Họp phụ huynh đầu năm

-Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác