Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:18 30/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2016, từ 29/08/2016 đến 04/09/2016 )

Họp giao ban tổ văn phòng

Lên kế hoạch làm việc

Phát áo quần đồng phục cho học sinh khối 6

Đối chiếu chứng từ với kế toán

Đi kho bạc rút tiền

Họp ban đại diện cha mẹ học sinh

Họp phụ huynh toàn trường

Nghĩ lễ Quốc Khánh 02/9/2016

Các tin khác