Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:18 30/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2016, từ 29/08/2016 đến 04/09/2016 )

Họp giao ban tổ văn phòng

Lên kế hoạch làm việc

Phát áo quần đồng phục cho học sinh khối 6

Đối chiếu chứng từ với kế toán

Đi kho bạc rút tiền

Họp ban đại diện cha mẹ học sinh

Họp phụ huynh toàn trường

Nghĩ lễ Quốc Khánh 02/9/2016

Các tin khác