Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 11:37 24/08/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2015, từ 24/08/2015 đến 30/08/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Tổng hợp HS Khối 6 mua đồng phục

- Cho giáo viên mượn sách đầu năm

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Hội nghị tổ

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác