Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 11:35 12/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2014, từ 25/08/2014 đến 31/08/2014 )
KẾ HOẠCH TUẦN 02

HỌP GIAO BAN TỔ VĂN PHÒNG

LÊN KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

PHÁT ĐỒ ĐỒNG PHỤC CHO HỌC SINH KHỐI 6

ĐỐI CHIẾU CHỨNG TỪ VỚI KẾ TOÁN

THAM GIA NGOẠI KHÓA

HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

Các tin khác