Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:27 04/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 35 năm 2013, từ 26/08/2013 đến 01/09/2013 )
kế hoạch tuần 3.

- Họp giao ban tổ văn phòng.

- Lên kế hocachj tuần.

- Lập danh sách theo dõi thu các khoản đầu năm, tiến hành thu các khoản đầu năm.

- Tham gia tập huấn trang sử dụng trang wes của trường.

 

Các tin khác