Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 15:42 21/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2018, từ 20/08/2018 đến 26/08/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phát các loại sổ sách cho CBGVNV

- Cho giáo viên mượn sách đầu năm học

- Phát đồng phục học sinh khối 6

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Vệ sinh các tủ sách

Các tin khác