Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:10 24/08/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2017, từ 21/08/2017 đến 27/08/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc năm tháng tuần

- Sắp xếp các tủ sách phục vụ năm học mới

- Thu tiền đồng phục học sinh

- Cho giáo viên mượn sách đầu năm

- Nhận và phát văn phòng phẩm cho GV đầu năm

-Sinh hoạt tổ

- Phát đồng phục cho học sinh khối 6 và sách anh văn

- Thanh toán các khoản trong hè

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác