Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:49 25/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2016, từ 22/08/2016 đến 28/08/2016 )

Họp giao ban tổ văn phòng

Lên kế hoạch làm việc

Cho giáo viên mượn sách đầu năm

Thu tiền đồng phục học sinh khối 6

Thông báo học sinh đăng ký mua sách anh văn  lớp 6

Tổng hợp học sinh nộp tiền mua sách anh văn nộp PGD

Tổng vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác