Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:44 18/08/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2015, từ 17/08/2015 đến 23/08/2015 )

 - Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phát VPP cho giáo viên đàu năm

- Phát đồng phục cho học sinh khối 6

- Cho giáo viên mượn sách đàu năm

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác