Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 11:33 12/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2014, từ 18/08/2014 đến 24/08/2014 )
KẾ HOẠCH TUẦN 01

HỌP GIAO BAN TỔ VĂN PHÒNG

LÊN KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

CHUẨN BỊ ÁO ĐỒNG PHỤC CHO HỌC SINH

HỘI Ý HT-KT-TQ

 

Các tin khác