Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:20 04/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 33 năm 2013, từ 12/08/2013 đến 18/08/2013 )
Kế hoạch tuần 1

-Họp tổ văn phòng đầu năm.

- Lên kế hoach tháng 8, kế hoạch tuần 1.

- Nhận sổ sách tại phòng giáo dục.

- Phát văn phòng phẩm đầu năm.

- Ngày 17-18/8/2013 tham gia học chính trị đầu năm tại PDG.

Các tin khác