Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:23 18/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 3 năm 2021, từ 18/01/2021 đến 24/01/2021 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật mượn trả trên cổng thông tin thư viện

- Làm sổ theo dõi bạn đọc

- Vệ sinh các tủ sách và phòng làm việc

Các tin khác