Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:25 13/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 3 năm 2020, từ 13/01/2020 đến 19/01/2020 )

>- Họp giao ban tổ văn phòng > >- Lên kế hoạch làm việc > >- Cập nhật sách trên cổng thông tin > >- Dán mã gáy sách mới > >- Sơ kiết tổ văn phòng > >- Vệ sinh phòng làm việc > >- Tham gia họp phụ huynh cuối HKI >
Các tin khác