Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:39 21/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 3 năm 2019, từ 14/01/2019 đến 20/01/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Làm mã số sách mới

- Tham gia họp CMHS cuối HKI

- Sắp xếp các tủ sách

- Làm hồ sơ thư viện

Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác