Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:39 21/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 3 năm 2019, từ 14/01/2019 đến 20/01/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Làm mã số sách mới

- Tham gia họp CMHS cuối HKI

- Sắp xếp các tủ sách

- Làm hồ sơ thư viện

Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác