Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:50 03/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 3 năm 2017, từ 16/01/2017 đến 22/01/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng 

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phàn mềm thư viện

- Vệ sinh phòng làm việc

- Sinh hoạt tổ

- Phục vụ bạn đọc

Các tin khác