Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:02 18/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 3 năm 2016, từ 18/01/2016 đến 24/01/2016 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp tiền học đầu năm

- Giới thiệu sách theo chủ đề MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Đối chiếu chứng từ kế toán

 - Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác