Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:11 13/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 42
( Tuần 3 năm 2015, từ 12/01/2015 đến 18/01/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Phát các loại sổ sách HKII

- Làm việc với đoàn kiểm định chất lượng

- Coi thi học sinh giỏi trường NH;2014-2015

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những en chưa nộp các khoản đầu năm

Các tin khác