Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 15:46 24/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 3 năm 2014, từ 13/01/2014 đến 19/01/2014 )
kẾ HOẠCH CÁ NHÂN

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phát tiền cấp bù học phí cho học sinh

- Sơ kết tổ HKI

- Vệ sinh phòng làm việc

- Họp phụ huynh giữa HKI

Các tin khác