Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:35 06/07/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 46
( Tuần 28 năm 2020, từ 06/07/2020 đến 12/07/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Chuẩn bị phần thưởng cuối năm

- Tiến hành kiểm kê thư viện, thiết bị

- Họp hội đồng sư phạm 

- Tiến hành thu sách giáo viên và học sinh

- Tổng vệ sinh các tủ sách và phòng làm việc

Các tin khác