Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:13 01/07/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 46
( Tuần 27 năm 2020, từ 29/06/2020 đến 05/07/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

-Lên kế hoạch làm biệc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật học sinh lên đọ sách

- Phục vụ thi học kỳ 2

- Tiến hành thu sách của giáo viên học kỳ 2

- Tiến hành kiểm kê tài chính, tài sản của các bộ phận

- Thống kê bạn đọc tháng 6

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác