Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:52 23/06/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 45
( Tuần 26 năm 2020, từ 22/06/2020 đến 28/06/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Chuẩn bị giấy thi HK II

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác