Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:57 15/06/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 44
( Tuần 25 năm 2020, từ 15/06/2020 đến 21/06/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật giáo viên mượn trả sách trên cổng

- Phục vụ bạn đọc

- Đón đoàn Sở GD&ĐT về kiểm tra thư viện tiên tiến

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác