Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:49 11/06/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 43
( Tuần 24 năm 2020, từ 08/06/2020 đến 14/06/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Sinh hoạt tổ

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sacgs trên cổng thông tin thư viện

- Chuẩn bị vật dụng thi học kỳ II

- Vệ sinh các tủ sách và phòng làm việc

Các tin khác