Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:00 03/06/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 42
( Tuần 23 năm 2020, từ 01/06/2020 đến 07/06/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Rà soát lại hồ sơ thư viện tiên tiến

- Phục vụ bạn đọc

- Họp chi bộ

- Họp hội đồng sư phạm

- Đón đoàn kiểm tra thư viện tiên tiến

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác