Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:56 26/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 41
( Tuần 22 năm 2020, từ 25/05/2020 đến 31/05/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật mượn trả trên cổng thông tin thư viện

- Rà soát lại hồ sơ KĐCL

- Sắp xếp các tủ sách

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác