Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:52 20/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 40
( Tuần 21 năm 2020, từ 18/05/2020 đến 24/05/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Rà soát lại hồ sơ thư viện tiên tiến

- Làm thư mục sách mới

- Vệ sinh phòng làm vệc và các tủ sách

Các tin khác