Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:23 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 21 năm 2018, từ 21/05/2018 đến 27/05/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Tiến hành kiểm kê tài chính tài sản cuối năm học

- Đánh biên bản kiểm kê 6 tháng đầu năm 2018

- Gói phần thưởng tổng và tham dự tổng kết năm học

- Thanh toán các chế độ cho giáo viên

- Tổng vệ sinh phòng làm việc

- Tham gia hiến máu nhân đạo

 

Các tin khác