Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:54 11/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 20 năm 2020, từ 11/05/2020 đến 17/05/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Lập danh sách bạn đọc tháng 5

- Rà soát hồ sơ thư viện tiên tiến nộp phòng giáo dục

- Rà soát hồ sơ KĐCL

- Vệ sinh phòng làm vệc

- Sắp xếp sách lên giá

Các tin khác