Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:14 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 20 năm 2018, từ 14/05/2018 đến 20/05/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Tiến hành thu sách 

- Tổng kết tổ văn phòng

- Phát các chế độ cho giáo viên

- Chuẩn bị phần thưởng tổng kết năm học

- Tổng vệ sinh các tủ sách và phòng làm việc

Các tin khác