Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:59 15/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 20 năm 2017, từ 15/05/2017 đến 21/05/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc 

- Tiến hành thu sách HKII

- In phích và sắp xếp kho sách

- Vệ sinh các tủ sách

- Chuẩn bị tổng kết năm học 2016-2017

Các tin khác