Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:24 11/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 2 năm 2021, từ 11/01/2021 đến 17/01/2021 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Làm sổ theo dõi bạn đọc học sinh

- Cập nhật mượn trả trên cổng thông tin

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác