Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:06 03/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2020, từ 06/01/2020 đến 12/01/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Tiến hành kiểm kê 6 tháng cuối năm

- Họp hội đồng sư phạm

- Phục vụ bạn đọc

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác