Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:33 07/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2019, từ 07/01/2019 đến 13/01/2019 )

-Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Tiếp tục sắp xếp thư viện

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Đối chiếu chứng từ với kế toán quý 4/2018

- Sinh hoạt tổ văn phòng

- Làm mã số sách mới nhập về

- Nộp các khoản đề thi, giấy thi cho PDG

- Phục vụ bạn đọc học kỳ II

- Phát tiền dạy bồi dưỡng HS giỏi cho giáo viên

Các tin khác