Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:07 13/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 41
( Tuần 2 năm 2015, từ 05/01/2015 đến 11/01/2015 )

- Phục vụ thi học kỳ I

- Họp hội đồng sư phạm

- Làm việc với doàn kiểm định chất lượng

Các tin khác