Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:07 13/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 41
( Tuần 2 năm 2015, từ 05/01/2015 đến 11/01/2015 )

- Phục vụ thi học kỳ I

- Họp hội đồng sư phạm

- Làm việc với doàn kiểm định chất lượng

Các tin khác