Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 15:44 24/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 2 năm 2014, từ 06/01/2014 đến 12/01/2014 )
Kế hoạch tổ

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Nhập danh sách học sinh nộp tiền

- Thanh toán tiền nhà xe

- Họp hội đồng sư phạm

- Làm việc với BGH

Các tin khác