Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 21:20 03/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 19 năm 2020, từ 04/05/2020 đến 10/05/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Rà soát hồ sơ thư viện

- Vệ sinh phòng thư viện

- Tham dự Đại hội Đảng Bộ xã

- Đón đoàn KTTV PGD

- Họp hội đồng sư phạm, sinh hoạt tổ

- Phục vụ bạn đọc học kỳ II

Các tin khác