Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:07 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 19 năm 2018, từ 07/05/2018 đến 13/05/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Chuẩn bị giấy và vật dụng thi học kỳ II

- Tiếp tục dán mã gáy sách và sắp xếp kho sách

- Đi nộp tiền tại kho bạc

- Họp hội đồng sư phạm

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác