Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:55 08/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 19 năm 2017, từ 08/05/2017 đến 14/05/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Nộp các khoản tiền đề thi tại PGD

- Phục vụ thi HK II

- Họp hồi đồng sư phạm

- Vệ sinh phòng làm việc và tủ phích

Các tin khác