Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:55 08/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 19 năm 2017, từ 08/05/2017 đến 14/05/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Nộp các khoản tiền đề thi tại PGD

- Phục vụ thi HK II

- Họp hồi đồng sư phạm

- Vệ sinh phòng làm việc và tủ phích

Các tin khác