Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 16:32 11/05/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2015, từ 04/05/2015 đến 10/05/2015 )

 - Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Chuẩn bị giấy thi HK II

- Trực chính trong tuần

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác