Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 21:17 03/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 18 năm 2020, từ 27/04/2020 đến 03/05/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Sắp xếp hồ sơ thư viện, vệ sinh ác tủ sách

- Vệ sinh phòng thư viện

- Lên kế hoạch và triển khai tổ chức tuyên truyền ngày sách Việt Nam lần thứ 7

- Nộp báo cáo ngày sách Việt Nam lần thứ 7

- Phục vụ bạn đọc học kỳ II

Các tin khác