Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:04 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 18 năm 2018, từ 30/04/2018 đến 06/05/2018 )

- Nghĩ lễ 30/4 và Quocs tế lao động 01/5

- Chuẩn bị vật dụng thi HKII

- Lập danh sách những em nộp tiền đợt 2

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Đi nộp tiền tại PGD

 - Cho giáo viên và học sinh mượn sách tham khaot giảng dạy

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác