Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 11:45 29/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2015, từ 27/04/2015 đến 03/05/2015 )

 - Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề

- Trực chính trong tuần

- Nghĩ lễ 10-3

- Nghĩ lễ 30-4 và 01-5

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác