Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:26 24/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 17 năm 2017, từ 24/04/2017 đến 30/04/2017 )

-Họp giao tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ làm việc

- Cập nhật việc làm

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ II

- In sổ đăng ký cá biệt, sổ tổng quát

- Tham gia hoạt động TDTT Xã Quảng Thành

- Vệ sinh các tủ sách, phòng làm việc

Các tin khác