Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:41 25/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 17 năm 2016, từ 25/04/2016 đến 01/05/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phàn mềm thư viện

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đàu năm

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ II

- Nộp các khoản tiền tại PDG

- Vê sinh phòng làm việc

Các tin khác