Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 21:10 03/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 16 năm 2020, từ 13/04/2020 đến 19/04/2020 )

- Trực phòng dịch 

- Sắp xếp hồ sơ thư viện chuẩn

- Vệ sinh phòng thư viện

Các tin khác