Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:26 12/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 16 năm 2019, từ 15/04/2019 đến 21/04/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả trên cổng thông tin

- Thanh toán các khoản cho giáo viên

- Vệ sinh, Sắp xếp và trang trí phòng

Các tin khác