Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:50 16/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 16 năm 2018, từ 16/04/2018 đến 22/04/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Dán mã gáy sách

- Cho giáo viên và học sinh mượn sách tham khảo giảng dạy và học tập

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Chuẩn bị giấy và vật dụng thi học kỳ II

- Phô tô đề kiểm tra môn phụ học kỳ II

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác