Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:58 19/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 16 năm 2017, từ 17/04/2017 đến 23/04/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

-Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Phô tô đề kiểm tra chung 

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ 2 các môn phụ

- Pho to đề thi các môn phụ

- Phục vụ bạn đọc

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác